Hệ thống chất lỏng nhiệt

Just another WordPress site

Lò hơi đốt bằng khí đốt (đốt dầu) của WNS

Công suất nhiệt của sản phẩm: 1-20 t / h

Áp suất làm việc: 0,7-2 Mpa

Nhiên liệu có sẵn: Khí thiên nhiên, khí lò luyện cốc, khí sinh học, metanol, khí propan lỏng, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô, v.v.

Giới thiệu

Lò hơi đốt trong nằm ngang của WNS là loại nồi hơi loại 3 vượt qua nồi hơi đốt dầu / khí đốt. Sau khi nhiên liệu được nguyên tử hóa bởi đầu đốt, ngọn lửa đầy lò sóng và truyền nhiệt qua tường lò, đây là lần thứ nhất; khói nhiệt độ cao được thu thập trong buồng đảo ngược và sau đó đi vào đường chuyền thứ 2 là khu vực bó ống có rãnh; sau khi đối lưu nhiệt, nhiệt độ không khí giảm dần và đi đến hộp khói phía trước và chuyển sang đường thứ 3, đó là khu vực bó ống trơn tru, sau đó đi vào ống khói đi qua hộp khói trở lại và cạn kiệt vào khí quyển.

Добавить комментарий